Ylivoimala logo

Tämä on Oy Ylivoimala Ab henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Oy Ylivoimala Ab (Y-tunnus: 2328274-1)
Kaskihalmeentie 9
90440 KEMPELE

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Maiju Pakarinen
Puhelin +358 45 137 2582
Sähköposti maiju.pakarinen@ylivoimala.fi

REKISTERIN NIMI
Oy Ylivoimala Ab:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on joko ostanut, kiinnostunut tai on tarjottu Ylivoimalan palveluita ja/tai osallistuu Ylivoimalan järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Ylivoimalan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Ylivoimalan toiminnan kehittämiseen ja tilastolliseen tarkoitukseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Ylivoimalan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Ylivoimala saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Ylivoimalan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Ylivoimalalla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Ylivoimalan asiakaspalveluun tai sähköpostitse rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista ja siihen liittyvästä sisällöstä

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Oy Ylivoimala Ab:n käytössä, paitsi Ylivoimalan käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Ylivoimalan ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Ylivoimalan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Ylivoimalan sisäisen palvelun käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Ylivoimalan salasanasuojatulla palvelimella.