skip to Main Content
VTT

VTT

Pystyäksemme mittaamaan testijaksolle valmistamiemme ohjelmien päästöarvot varasimme VTT:n päästölaboratorion käyttöömme. DAF:n vakio-ohjelman lisäksi mittaukset suoritettiin valmistamillemme Alfa-, Bravo- ja Charlie-ohjelmistoille, joihin olemme lisänneet tehoa ja vääntöä 5-15%.

vtt-tiivistelma

Päästölaboratoriossa mittauksista vastasivat VTT:n asiantuntijat. Ajosyklissä simuloitiin 28.500 metriä pitkä tieosuus 4-tieltä Toivakan tietämiltä, jossa ajettavaksi tulee raskaita ylämäkiä ja vaihtelua nopeusrajoituksissa. Jarrudynamometri muutti ajovastusta tieprofiilin mukaisesti, jolla saatiin nousujen ja laskujen raskaus vastaamaan todellisuutta.

Testitulos saadaan laskemalla kahden virallisen testiajon keskiarvo. Kahden testiajon lisäksi jokaista testijaksoa kohden ajetaan yksi testiajo, jolla todennetaan että moottorissa on eri arvot kuin aiemmassa testijaksossa.

Ajosuoritukset ovat keskenään identtisiä, jolloin esimerkiksi sääolosuhteista tai kuljettajasta aiheutuvat muuttujat saadaan kokonaan poistettua. Näin varmistetaan että erot testituloksissa johtuvat vain ja ainoastaan moottoriin tehdyistä muutoksista. Menetelmä on äärimmäisen luotettava ja tuloksille luvataan 1-2% tarkkuus, mutta esimerkiksi polttoainekulutuksessa erot samoilla moottoriohjelmilla ajetuissa ajoissa olivat ainoastaan prosentin kymmenyksiä.

Päästömittauksien tulokset näet täältä.

vtt-sykli