skip to Main Content
Tiedonkeräys

Tiedonkeräys

daf-ajoreitti-tiedonkeruuPystyäksemme tarkkailemaan DAF:n liikkeitä ja kuljettajan ajotapaa riittävän tarkasti, tarvitsimme autoon tarkat tiedonkeräyslaitteet. Lukuisista eri palveluntarjoajista päädyimme Salkatek Oy:n, jossa Juha Mensonen otti asian hoitaakseen.

”Kun aloitimme järjestelmän myynnin vuonna 2006, ajotavan ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ei puhuttu sanallakaan. Kalustonhallintaa myytiin lähinnä kuljetusliikkeille ja se tarkoitti ajoneuvojen paikannusta ja automaattista ajopäiväkirjaa. Nykyään asiakkaat kysyvät alasta riippumasta ensimmäisenä kulutuksenseurantaa ja enenevässä määrin myös ajotapaseurannasta ollaan kiinnostuneita, sillä se vaikuttaa niin paljon polttoaineenkulutukseen. Asiakkaiden vaatimukset ovat kasvaneet järjestelmien kehityksen myötä, ja tämänkaltainen yhteistyö ja testaus on välttämätöntä.” Juha Mensonen kertoo yhteistyöstä.

Ohjelmoinnin jälkeiset muutokset polttoaineenkulutuksessa eivät johdu ainoastaan uudesta moottoriohjelmasta, vaan kulutus määräytyy suoraan sen mukaisesti miten autolla ajetaan. Lisäämme moottoriohjelmillamme voimaa niille kierrosalueille, joita taloudellisesti ajettaessa kaikkein eniten tarvitaan. Ohjelmoinnin jälkeen onkin mahdollista ajaa suurempi osa ajasta taloudellisesti. Tämä luonnollisesti pienentää keskikulutusta.

Route4-laitteet tarjoavat mahdollisuuden seurata polttoaineenkulutukseen kaikkein eniten vaikuttavia asioita. Toivomme löytävämme raporteista ajotapaa kuvaavan arvon, joka korreloi keskikulutuksen kanssa. Pystymme esimerkiksi seuraamaan miten eri ohjelmat vaikuttavat ajettaessa käytettäviin kierrosalueisiin, tai tarkastamaan kuinka usein kaasupoljinta on jouduttu painamaan pohjaan milläkin ohjelmalla.

”Asiakkaat vaativat jatkuvaa kehitystä ja ennen kaikkea näyttöä järjestelmän toimivuudesta. Tällaiset yhteistyöprojektit ovat ns. win-win-win-juttuja kaikille osapuolille. Ylivoimala todistaa moottoriohjelmoinnin edut ja me voimme näyttää asiakkaalle mustaa valkoisella tutkimustulosten muodossa järjestelmän eduista, jotka taas siirtyvät suoraan asiakkaan hyödyksi.”
Juha Mensonen, Salkatek Oy

Lisäksi tämänkaltainen yhteistyö antaa meille mahdollisuuden viimeistellä Route4-järjestelmän uusia ominaisuuksia, jotta asiakkaat saavat varmasti viimeistellyn ja testatun tuotteen, Mensonen jatkaa.

Lisätietoa Route4 -järjestelmästä antaa,

Juha Mensonen
044 055 7906

daf-tiedonkeruu